Na tej strani so zbrana moja dela, poročila in članki, ki sem jih napisal oziroma pripravil za različne predmete, predvsem v okviru študija astronomske smeri fizike na FMF, UL.

Predavanja in nastopi

  • 20. marec 2012: Spectroscopy Techniques and Projects at Anglo-Australian Observatory (predstavitev seminarja v angleščini pred 3. letnikom fizike)
  • 25. april 2012: Vzhodna obala avstralije (potopisno predavanje v STA Ljubljana)
  • 18. maj 2012: Vzhodna obala avstralije (potopisno predavanje v Valvasorjevi knjižnici na Senovem)
  • maj 2012: predavanje za OŠ XIV. divizije Senovo o ozvezdjih in opazovanje planetov s teleskopom

Objave

Ostalo